Mecanografia/ofimàtica

Mecanografia: Cada dia i en tots els àmbits, aprendre mecanografia adquireix més importància, ja que poc o molt, avui en dia s’ha d’escriure a diari amb ordinador, ja sigui de sobretaula o portàtil i l’estudi i aprenentatge de la mecanografia passa a ser una matèria indispensable per les nenes i els nens en edat escolar.

L’activitat es realitzarà a l’Escola El Solell.

Responsable activitat Dacor.

Nivell: 3r a 6è

Preu: 14e/mes

Horari: 13:30 a 14:30h

Ofimàtica: En aquesta extraescolar aprendrem el funcionament dels processadors de textos, dels programes de fulls de càlcul, de presentacions i la gestió d’imatges i altres objectes multimèdia.

Objectius

1- Crear documents de text amb el format adient en cada cas.

2- Produir fulls de càlcul i comprendre’n el funcionament de les diverses fórmules.

3- Ser capaços i capaces de gestionar arxius i objectes multimèdia.

4- Dissenyar i crear presentacions per facilitar la comunicació.

L’activitat es realitzarà a l’Escola El Solell.

Responsable activitat Dacor.

Nivell: 3r a 6è

Horari: dijous 13:30 a 14:30h

Preu: 18,75e/mes