Acollida

Amb el Servei d’Acollida, per famílies socies de l’AMPA,  s’intenta ajudar els pares i mares a conciliar la vida laboral amb la vida familiar.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA.

Preus 2017-2018

Servei d’acollida

PREUS ALUMNES FIXOS(*)

Servei per a tot l’alumnat
TIPUS DE SERVEI PREU IVA TOTAL
Servei fixe 1/2 hora X€ X% 20,58€
Servei fixe 1 hora X€ X% 41,17€
Servei fixe 1 hora i 1/2 X€ X% 60,54€

(*) Quotes mensuals

PREUS ALUMNES ESPORÀDICS(*)

Servei per a tot l’alumnat
TIPUS DE SERVEI PREU IVA TOTAL
Servei fixe 1/2 hora X€ X% 2,34€
Servei fixe 1 hora X€ X% 4,47€
Servei fixe 1 hora i 1/2 X€ X% 6,50€

(*)Preu tiquet diari

A l’espai d’acollida es dóna als infants llet -amb o sense Nesquik- i cereals o galetes, segons el que vulgui cada nen o nena.

Nota: Quan el tiquet diari es pagui a través de la Caixa Penedès, s’ha de tenir en compte que l’entitat bancària carrega una comissió, per a fer la gestió, que fa que incrementi el preu del tiquet. En aquests moments la comissió fixada per l’entitat és de 0,25 €.

Pàgines de l’acollida de cursos anteriors (protegides amb contrasenya):