Quota de socis

 

L’AMPA es finança en bona part gràcies a la quota de socis i sòcies. Aquests diners, juntament amb les subvencions i ajudes econòmiques que es reben de diferents administracions i institucions públiques, es materialitzen en diferents beneficis per a la comunitat escolar.

La quota anual del curs 2019-2020 és de 35 euros per família, sigui quin sigui el número de fills i filles a l’escola. Qualsevol família es pot donar d’alta com a soci de l’AMPA en qualsevol moment de l’any.

El pagament es realitza ingressant l’import de la quota en el compte del Banc de Sabadell que s’indica a continuació:

 

Núm de compte: 0081-1634-98-0001003908

Cal indicar els cognoms del(s) vostre(s) fill(s). És molt important per evitar mal entesos.